Rutger Johannink was op donderdag 14 december de beste op de kaartavond. Van alle deelnemers behaalde hij de meeste punten voor Theo Rikhof en Arjan Hassink.

#