Tijdens het jaarfeest zijn de jubilarissen gehuldigd. Tim Baalhuis en Erik Baalhuis zijn beiden 25 jaar lid. Henri Greven is 50 jaar lid. Gerrit Berning en Frans Baalhuis zijn beiden gehuldigd omdat ze 60 jaar lid zijn. Gerard Bodde is 70 jaar lid en Johan Kuiper is maar liefst 80 jaar lid van onze vereniging.

#